Колегии

Списък с членове

Показване на 1-25 от 249.
УИНПРОФИЛИМЕОБЛАСТСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000002 д-р Александър Василев Александров ЯмболХирургия
2900000003 д-р Александър Георгиев Стойков Ямбол
2100000008 д-р Александър Петков Александров ЯмболОбразна диагностика
2700000018 д-р Ангел Митрев Карамитрев ЯмболХирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000007 д-р Ангелина Иванова Димитрова ЯмболВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2900000010 д-р Ангелина Михайлова Кунева ЯмболПедиатрия
2300010761 д-р Андрей Атанасов Ташев ЯмболОбща медицина
2900000011 д-р Анна Василева Владимирова-Тодорова ЯмболАнестезиология и интензивно лечение
2900000012 д-р Анна Желязкова Димитрова-Петева ЯмболКлинична микробиология
2900000013 д-р Антоанета Драганова Тахчиева-Панева ЯмболПневмология и фтизиатрия
2900000014 д-р Антоанета Славчева Антонова-Маринова ЯмболАкушерство и гинекология
2900000016 д-р Антон Дичев Ковачев ЯмболОбразна диагностика
2900000017 д-р Антон Стоянов Иванов ЯмболОртопедия и травматология
2900000018 д-р Антонина Манчева Манчева Ямбол
2900000019 д-р Асен Йорданов Табаков ЯмболХирургия
2900000020 д-р Ася Кирилова Янкова ЯмболКожни и венерически болести
2900000021 д-р Атанас Ангелов Парушев Ямбол
2900000022 д-р Атанас Георгиев Овчаров ЯмболВътрешни болести
2900000026 д-р Атанаска Василева Петрова ЯмболПедиатрия, Обща медицина
2900000027 д-р Биана Димитрова Милкова ЯмболТрансфузионна хематология
2900000029 д-р Блага Димитрова Георгиева ЯмболНервни болести
2900000034 д-р Бойка Костадинова Ненчева ЯмболПедиатрия, Спешна медицина
2900000035 д-р Боньо Николов Бонев ЯмболНервни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2900000038 д-р Борислав Чавдаров Русев ЯмболОбща и клинична патология
2900000039 д-р Боряна Георгиева Яръмова ЯмболВътрешни болести, Гастроентерология