Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 1326-1330 от 1330.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001285 д-р Янка Иванова Димчева Хирургия
0300001286 д-р Янка Танева Каменска Клинична лаборатория
0300001287 д-р Янко Кирилов Тодоров
0300001379 д-р Ярослава Апостолова Петрова Обща и клинична патология
0300001288 д-р Ясен Несторов Грънчаров