Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 76-100 от 1330.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000065 д-р Арман Киркор Кацахян Обща хигиена
0300000066 д-р Армина Гюлбесер Топузян Психиатрия
0300000067 д-р Асен Асенов Арсов
0300000068 д-р Асен Димитров Кърджиев Вътрешни болести
0300000069 д-р Асен Димитров Пенев
0300000072 д-р Ася Николаева Коешинова Детски болести
0300000073 д-р Ася Фердова Ферадова-Иванова Детски болести
0300000074 д-р Атанас Александров Баев
0300000075 д-р Атанас Димов Бошев Анестезиология и интензивно лечение
0300000077 д-р Атанас Иванов Атанасов Вътрешни болести
1400000065 д-р Атанаска Христова Георгиева Педиатрия, Неонатология
0300001416 д-р Ахмед Абдел Азис-Илаел
0300001536 д-р Билянка Михайлова Димитрова
0300000081 д-р Бинко Дончев Бинев Хирургия
2500001767 д-р Бирджан Рамадан Йозтюрк Хирургия
1700004262 д-р Бирсен Исмет Айтач Гастроентерология
0300000082 д-р Бисер Атанасов Атанасов
0300000085 д-р Бисерка Стоянова Желязкова Нервни болести
1900000056 д-р Бисерка Христова Машкова Очни болести
0300000086 д-р Бистра Борисова Тошкина Клинична лаборатория
2300010692 д-р Бистра Методиева Ботева Анестезиология и интензивно лечение
0300001543 д-р Благовеста Руменова Генева
1200000678 д-р Блаже Донев
0300000088 д-р Боби Благоев Киров Вътрешни болести
0300000090 д-р Божана Ботьова Боянова Детски болести